อยากหาอะไรก็เจอ   

ค้นหาเว็บเพิ่มเติม
Index >> ความรู้ และข้อมูลสำคัญ >> โพล และแบบสำรวจ:เว็บไซต์ในหมวดนี้ :


ทอร์คบายยู
หน่วยงานวิจัยอิสระ ดำเนินงานโดยทีมนักวิจัย ดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริโภคผ่...
http://www.talkbyu.comธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์
โพลแบบสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความเห็น
http://www.dpu.ac.th/2005/dpupoll.htmlแบบสอบถาม Online การใช้บริการเวปไซต์กรมสรรพากร
แบบสำรวจ เกี่ยวกับ ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์กรมสรรพากร ในเขตกรุงเทพมหานคร
http://www.rdquiz.co.nr/ฟรีโพล ติดตั้งง่าย แสดงผลแบบทันสมัยที่สุด
ฟรีโพล ไม่ว่าจะเป็นหัวข้ออะไรก็ได้ ท่านสามารถสร้างแล้วนำไปติดตั้งบนเว็บไซต์หรือเว็บบอร์ดของท่านได้ ไม่ต้องลงทะเบียนใช้งาน ติดตั้งง่าย พร้อมแสดงกราฟผลการโหวต ด้วยเทคโนโลยีที่ทันทสมัยที่สุด พร้อมระบบป้องกันการโหวตซ้ำ
http://www.thailandinone.com/dotcom/servlet/poll/?lc=thมายเซอร์เวย์
ชุมชนออนไลน์ทีให้คนไทยได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า บริการ และหัวข้ออื่นๆ
http://www.mysurvey.in.thร้อยแปดโพลดอทคอม
แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลด์สำหรับบุคคลทั่วไป โดยท่านสามารถตั้งหัวข้อโพลได้เอง
http://www.108poll.comรามคำแหงโพลล์
แบบสำรวจความคิดเห็นต่าง ๆ พร้อมแสดงสรุปผลประชามติ จัดทำโดย ศูนย์ประชามติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาว...
http://www.ru.ac.th/rupoll/index.htmศูนย์วิเคราะห์สภาวะและแนวโน้มการศึกษา
นำเสนอข้อมูลผลการสำรวจทางการศึกษาจัดทำโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
http://www.thaiedstat.orgสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
http://research.bu.ac.thสวนดุสิตโพล
แสดงข้อมูลแบบสำรวจและผลของการสำรวจความคิดเห็น ในปี 2549 และปีย้อนหลัง จัดทำโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสว...
http://dusitpoll.dusit.ac.th/เสียงจากคนไทย
ร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับ การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องราวต่างๆ ...
http://www.thaivoice.comเอแบคโพลล์
สำนักวิจัยเอแบค-เคเอสซีอินเตอร์เนตโพลล์ หรือเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ข้อมูล บทความ แบบสำรว...
http://www.abacpoll.com/ไอเอเชียเซอร์เวย์
ธุรกิจด้านการวิจัยและสำรวจแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ต บริการสำรวจออนไลน์ สำรวจแบบ Pop-up, Focus grou...
http://www.iasiasurvey.com/