อยากหาอะไรก็เจอ   

ค้นหาเว็บเพิ่มเติม
Index >> หน่วยงานราชการและองค์กร >> องค์กร สมาคม มูลนิธิ:เว็บไซต์ในหมวดนี้ :


สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย
สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย,ตระกูลลิ้ม,แซ่ลิ้ม
http://www.lim.or.thสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย Thai Seafarer Association(T
สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย Thai Seafarer Association(TSFA) เพื่อเป็นองค์กรผู้แทนฝ่ายคนประจำเรือ โดยสมาชิกส่วนใหญ่ของสมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย์และคนประจำเรือจากทุกภาคส่วนเห็นว่า� ควรที่จะมีองค์กรสำหรับชาวเรือที่มาจากทุกภาคส่วน และทุกสถาบันการศึกษา� รวม
http://www.thaiseafarer.org