อยากหาอะไรก็เจอ   

ค้นหาเว็บเพิ่มเติม
Index >> หน่วยงานราชการและองค์กร >> องค์กรการเมือง:เว็บไซต์ในหมวดนี้ :


ส.ส. ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ พรรคประชาธิปัตย์
ส.ส. ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ พรรคประชาธิปัตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชลบุรี เขต 2 เราเกิดมาเพื่อรับใช้ประชาชนและประเทศชาติ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ผู้แทนมีหน้าที่รับใช้ประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข คือ งานของเรา
http://www.thanarroj.com