อยากหาอะไรก็เจอ   

ค้นหาเว็บเพิ่มเติม
Index >> บุคคล สังคม และวัฒนธรรม >> มนุษย์สังคม:เว็บไซต์ในหมวดนี้ :


เสนอเรื่อง การบริการให้การสร้างเทคนิคการพูดเพื่อพั
เสนอเรื่อง การบริการให้การสร้างเทคนิคการพูดเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรของท่านให้มีสมรรถภาพและคุณภาพสูงขึ้นให้เป็นมืออาชีพ โรงเรียนการพูดจอมพล โรงเรียนสอนการพูดอย่างเป็นระบบมาตรฐานภายใต้การรับรองจากกระทร
http://www.dsifoundation.com