อยากหาอะไรก็เจอ   

ค้นหาเว็บเพิ่มเติม
Index >> สุขภาพ >> สารเสพติด:เว็บไซต์ในหมวดนี้ :


Test-kit|Testkits|Test kits for Amphetamine|ชุดตรว
Test-kit ,Testkits,Test kits,Drug test,Drug testkit ,ชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ,ชุดตรวจยาบ้า,ชุดตรวจฝิ่น,ชุดตรวจเฮโรอีน,ชุดตรวจมอร์ฟีน,ชุดตรวจกัญชา
http://www.maximizeinter.comกองป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเ
ประวัติความเป็นมา หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างการดำเนินงาน บุคลากร บริการ ศูนย์ศึกษาชีวิต บริกา...
http://203.155.220.217/office/doh/daptd/index.htmเครือข่ายวิชาการ วิจัย และข้อมูลด้านสารเสพติดในภาค
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์การวิจัยฯ ภาคใต้ โครงสร้างองค์กร คณะทำงาน สมาชิกเครือข่าย ...
http://www.psu.ac.th/substance/index.htmlโครงการ DNA (Drink No Alcohol ) "สายพันธุ์ใหม่ไร้แ
มีจุดประสงค์เพื่อต้องการสร้างทัศนคติที่ดีในเยาวชนไทยวัยรุ่น ให้ห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
http://www.aboutdna.netชมรมหัวใจไร้สาร ต่อต้านยาเสพติด
ให้คำปรึกษา ปัญหายาเสพติด ในรูปแบบต่าง เพื่อเยาวชนไทย ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพ...
http://www.pureheart.in.thดรักแคร์
ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ขั้นตอนการรักษา สถานที่บำบัดรักษา มีห้องสนทนาสำหรับผู้ติดยาไว้เข้ามาพูดค...
http://www.drugcare.netเด็กไทยหัวใจไร้สาร
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพย์ติดอย่างครบถ้วนด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ประกอบกับการออกแบบให้ดูน่าสนใจแก่เยาวช...
http://www.thaiantidrug.cjb.netทำไมต้องสูบบุหรี่ : Y Smoking
ข้อมูลภายในของอุตสาหกรรมบุหรี่ โทษของการสูบบุหรี่และผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง
http://www.ysmoking.comทูบีนัมเบอร์วัน
ข้อมูลโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ...
http://www.tobenumberone.com/โทแบคโกฟรีเอเชียดอทเน็ต
เว็บไซต์เกี่ยวกับการรณรงค์และควบคุมการสูบบุหรี่ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นความร่วมมือกับ...
http://www.tobaccofreeasia.netโนนะคลับ
คลับของคนรุ่นใหม่ ไม่นะ!...เหล้าบุหรี่ สำหรับคนรุ่นใหม่ มีกิจกรรมต่าง ๆ ในการเลิกเหล้า บุหรี่ ให้...
http://www.nonaclub.comพลังแผ่นดิน
โครงการผู้ประสานพลังแผ่นดิน กองอำนวยการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ข้อมูลที่มาของโครงการ วัตถ... โครงการผู้ประสานพลังแผ่นดิน กองอำนวยการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ข้อมูลที่มาของโครงการ วัตถ...
http://www.plpd.org/ศูนย์ข้อมูลวัตถุเสพติด
รวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ มีข้อมูลระบุถึงชื่อยาเสพติด ชื่อทางการค้า และราย...
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_narcoticศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน
ศูนย์ที่ให้บริการขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด แนะนำศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน ค...
http://www.dms.moph.go.th/mdtc/mdtc/ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ ประวัติ ทำเนียบผู้บริหาร สารจากผู้อำนวยการ โครงสร้างองค์กร รูปแบบการบำบัด ก...
http://www.sdtc.go.th/ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หน่วยปฏิบัติการตาม
ประวัติความเป็นมา ภารกิจ พื้นที่รับผิดชอบ กองบัญชาการ ผู้บังคับบัญชา และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของศู...
http://www.navy.mi.th/mrou/ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด
รวบรวมและนำเสนอข้อมูล งานวิจัย บทความและหนังสือเกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกันรักษา จากนักวิจัยและ...
http://nctc.oncb.go.thศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวบรวมความรู้ ข่าวสาร การประชุมทางวิชาการ ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแวดวงวิชาการสารเสพติด การตรวจหา...
http://www.sri.cmu.ac.th/~nsac/สถาบันธัญญารักษ์
โรงพยาบาลรัฐบาลให้บริการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดทุกประเภท และเป็นสถาบันวิชาการที่เผยแพร่ถ่...
http://www.thanyarak.go.thสมาคมองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญห
ข้อมูลของสมาคมองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค ความเป...
http://www.aspacngo.org


Page 1 of 2.    First  | Next  | Last