การแพทย์ และสุขภาพ / เอดส์
อยากหาอะไรก็เจอ   

ค้นหาเว็บเพิ่มเติม
Index >> สุขภาพ >> เอดส์:เว็บไซต์ในหมวดนี้ :


กองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
สถานที่ตั้ง ภารกิจ โครงสร้างอัตรากำลัง ผู้บริหาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสถิติโรคเอดส์...
http://203.155.220.217/office/doh/aids/manu.htmกองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ความรู้เกี่ยวกับกับโรคเอดส์ รายงานข่าวสารโรคเอดส์ ให้ข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับเอดส์ แนะนำสถานที...
http://www.aidsbangkok.cjb.netแก้วไดอารี่
ไดอารี่บันทึกเรื่องราว และเรื่องเล่า ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ รวมไดอารี่เพื่อน ๆ ข่าวคราว สุขภาพ ...
http://www.kaewdiary.com/โครงการรีจอยส์พัฒนาชุมชนเมือง
โครงการรีจอยส์พัฒนาชุมชนเมือง ให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาตัวเอง และสมาชิกในครอบครัวที่ป่วย HIV/A...
http://www.rejoicecharity.comประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15
ข่าวสาร กำหนดการ และการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15 ซึ่งจะจัดขึ...
http://www.aids2004.org/มาตรฐานการจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ
AIDS-Response Standard Organization : ASO รูปแบบการจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ที่ทั่วโลก...
http://www.asothailand.orgมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ
AIDS-response Standard Organization เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สถานประกอบกิจการมีการป้องกันและแก้ไขส...
http://www.asothailand.org/html/มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
รวบรวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับเอดส์ รายงานข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในกิจกรรมแก้ปัญหาเอดส์ ของมูลนิธิ
http://www.aidsaccess.comไลฟ์โฮมโปรเจ็ค
มูลนิธิเพื่อการดูแลแม่และเด็กที่ติดเชื้อไวรัสเอช ไอ วี โดยการระดมทุนจากหน่วยงานต่างๆ และอาสาสมัคร...
http://www.lifehomeproject.orgวัดพระบาทน้ำพุ
ประวัติความเป็นมาวัดพระบาทน้ำพุ เผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ติดเชื้อเอดส์ มีรายละเอียดโครงการสร...
http://www.aidstemple.th.orgศูนย์การเรียนรู้เรื่องเอดส์ สภากาชาดไทย
ความรู้เรื่องโรคเอดส์ การติดต่อ อาการ การป้องกันการติดเชื้อ ตรวจเอชไอวี ขั้นตอนการตรวจเลือดหาเชื้...
http://www.trcarc.org/1663/ศูนย์ข้อมูลการศึกษาเอดส์แห่งประเทศไทย
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยโรคเอดส์ จัดทำฐานข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ รวมบทคัดย่อเกี่ยวกับโ...
http://www.aidsthaidata.orgศูนย์ประสานงานการดำเนินงาน การป้องกันและควบคุมโรคเ
ข้อมูลของศูนย์ประสานงานการดำเนินงาน การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในแม่และเด็กเขต 7 แผนที่ ประชากร ส...
http://www.pmtct7.net/ศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์เชื้อเอชไอวีแห่งประเทศไทย
ข้อมูลของ ศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์เชื้อเอชไอวีแห่งประเทศไทย ประวัติความเป็นมา การบริการของศูนย์ ข่...
http://www.nhrbc.orgศูนย์วิจัยโรคเอดส์ HIV-NAT (Netherlands-Australia-
ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่าง ไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เพื่อการวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
http://www.hivnat.orgศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ประวัติความเป็นมา โครงสร้างองค์กร แนะนำหน่วยงานภายใน กระดานถาม-ตอบปัญหาโรคเอดส์ และข้อมูลการบริจา...
http://www.trcarc.orgสำนักโรคเอดส์
รวบรวมความรู้ วิเคราะห์ และติดตามความก้าวทางวิชาการเกี่ยวกับโรคเอดส์ ให้คำปรึกษาและแนะนำในการดำเน...
http://www.aidsthai.orgอิทธิรักษ์ สมิตสุวรรณ
ผู้ป่วยโรคเอดส์คนแรกที่กล้าเปิดเผยตัวเอง ร่วมแชร์ประสบการณ์การต่อสู้ การทำงานเพื่อผู้ป่วยโรคเอดส์
http://www.ittirak.narak.comอิทธิรักษ์ สมิตสุวรรณ
ข้อมูลของอิทธิรักษ์ สมิตสุวรรณ ประธานชมรมชีวิตและความหวัง
http://www.ittirak.แอ็คชันเอดประเทศไทย
มุ่งสร้างพลังสังคมที่สนับสนุน ความเป็นธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราเชื่อมั่นว่า ความเข้าใจ และค...
http://www.actionaid.org/thailand