อยากหาอะไรก็เจอ   

ค้นหาเว็บเพิ่มเติม
Index >> การศึกษา >> การเรียนการสอน:เว็บไซต์ในหมวดนี้ :


Leaning Thai for foreigner get ED-VISA 10 years
Leaning Thai for foreigner get ED-VISA 10 years โรงเรียนสอนภาษาเทวี จัดเปิดสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ ที่ ต้องการอยู่ไทย และ สนทนากับคนไทยง่ายๆ โดยสามารถเรียนได้ทุกชาติท
http://www.tlslanguageschool.com100,000 กว่าคำศัพท์กับ เวบ Dictionary ไทย-อังกฤษ ไ
dictionary online ไทย-อังกฤษ ไทย-อังกฤษ : แปลศัพท์ แปลภาษา แปลไทยโปรแกรมแปลภาษา แปลคำศัพท์ โปรแกรมแปลไทยแปลภาษาอังกฤษ แปลไทยเป็นอังกฤษ แปลไทย-อังกฤษ,แปลอังกฤษ,แปลเพลง,โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ,โปรแกรมแปลภาษาอังกฤษ แปลอังกฤษเป็นไทย,แปลเอกสาร dict english-tha
http://www.dicdd.comกระดานดำออนไลน์
รวบรวมข้อมูลทางด้านการศึกษา วิชาการ เรื่องราวธรรมะ แนะนำเว็บไซต์ทางด้านการศึกษา สอนการสร้างโฮมเพจ...
http://www.kradandum.comขายหนังสือติวเข้า สาธิตฯ
ขายหนังสือติวเข้า สาธิตฯ ใช้ประกอบการสอนลูกในการสอบเข้า รร.สาธิต ต่าง ๆ หากทำได้ทั้งชุด สอบติดแน่นอน ดูรายละเอียด : www.sethaputra.com ครูปัท 02-561-2444 e-mail : SetthabutK@hotmail.com
http://www.sethaputra.comเครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย
รวมความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้าของเด็กนักเรียนไทย
http://web.ku.ac.th/schoolnetทีทีรีเซิรส์
รายชื่อสถาบันการศึกษาด้านการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม วารสารวิชาการ เวทีระดมความคิดด้านการท่อ...
http://www.ttresearch.orgไทยกู๊ดวิวดอทคอม
รวบรวมคลังข้อมูลด้านการศึกษา แบ่งตามหมวดวิชาและช่วงชั้นเรียน และมีคลังข้อสอบ รูปภาพ บทความ และอื่น ๆ
http://www.thaigoodview.comไทยเลิร์น
เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับ พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ ผู้บริหาร และเด็ก ๆ รวมถึงผู้สนใจ ว่าทำอ...
http://www.thailearn.netไทยศึกษา
เป็นโปรแกรมวิชาไทยศึกษา ในประเทศออสเตรเลีย สำหรับผู้สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทย วัฒนธรรม ประเพณีไทย
http://online.anu.edu.au/thaionlineไทยศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชาไทยศึกษา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับนักเรียนไทย และนักเรียนต่างประเทศ ที่...
http://thaistudy.tu.ac.thบริษัท อักษรเจริญทัศน์ จำกัด
ข่าวสารการศึกษา ตอบปัญหาการศึกษา รวบรวมความรู้เพื่อการศึกษาไทย แหล่งพบปะของครู-อาจารย์ นักการศึกษา
http://www.aksorn.comแบบฟอร์มการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ
แบบฟอร์มการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ
http://www.sci.nu.ac.th/job/office/index.asp?subpage=formแบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือน
แบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือน
http://www.sci.nu.ac.th/job/office/index.asp?subpage=formแบบฟอร์มสมัครงานภาษาอังกฤษ แบบฟอร์มจดหมายลากิจ แบบ
แบบฟอร์มสมัครงานภาษาอังกฤษ แบบฟอร์มจดหมายลากิจ แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้
http://www.sci.nu.ac.th/job/office/index.asp?subpage=formพาร์ทเนอร์ อิน เลิร์นนิ่ง
แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และสื่อการสอน บทเรียนดิจิตอลของครูและนักเรียน ตัวอย่างสื่อของอาจารย์ทั่วประเทศ
http://www.pil.in.thมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการจัดทำหลักสูตรออนไลน...
http://www.tcu.uni.net.thมุมศึกษานิเทศก์
ข่าวสาร คำแนะนำ แลกเปลี่ยนสื่อการสอน คลังข้อสอบ รวมโปรแกรม การนิเทศก์ออนไลน์ รวมทั้งตอบคำถามต่าง ๆ
http://www.nitesonline.netยูนิเน็ต
เป็นโครงการจัดการ ศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ (Information Technology) อย่างมีคุณภาพและมาตราฐานวิ...
http://www.uni.net.thรศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
เว็บไซต์ส่วนบุคคล แสดงและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตำราหนังสือ บทความ ผลงานวิจัย ตลอดจนผลงานอื่น ๆ เ...
http://www.wiruch.comเราเป็นสถาบันฝึกอบรมบิ๊กคิวtrainingและจัดอบรมสัมมน
เราเป็นสถาบันฝึกอบรมที่ให้การอบรมกับบุคลากรและทั้งผู้บริหารมีหลักสูตรมีวิทยากรให้การอบรม ISOหลักสูตรสัมมนาประจำปีกับผู้เรียนการสร้างทีมงานบุคลิกภาพให้กับผู้บริหารและบุคลากรชั้นนำพร้อมกับการสัมนามีทั้งหมดครบขององค์กรบริษัท
http://สถาบันฝึกอบรมบิ๊กคิวtraining


Page 1 of 2.    First  | Next  | Last