อยากหาอะไรก็เจอ   

ค้นหาเว็บเพิ่มเติม
Index >> การศึกษา >> มหาวิทยาลัย:เว็บไซต์ในหมวดนี้ :


internet of things
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปรญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ตประยุกต์)เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน
http://www.sau.ac.th/crouse-fe-33.htmlทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัยที่ uinthai.com
ต้องการหาที่เรียนในระดับอุดมศึกษาทั้งปริญญาตรี โทและเอก สามารถเข้าถึงทุกหลักสูตร ทุกคณะวิชา ทุกสถาบันการศึกษาของประเทศไทยได้ที่นี่
http://www.uinthai.comภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยา
โครงงาน ความรู้ หลักสูตร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://cs.kku.ac.th/comscมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตั้งอยู่ที่ 119 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 249-0141-4, 350-3500 โทรสาร 249-6274, 240-1516
http://www.bu.ac.thมหาวิทยาลัยเกริก
43/1111 ถ.รามอินทรา กม. 1 กรุงเทพฯ 10220 โทร. 552-3500-9, 970-5820 โทรสาร 5523511
http://www.krirk.ac.thมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 9428200-45 , 5790113
http://www.ku.ac.thมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตั้งอยู่เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ (043) 242331-9
http://www.kku.ac.thมหาวิทยาลัยคริสเตียน
ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 10 บางเตย สามกก ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ 02-599-3333-41
http://www.shinawatra.ac.thมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร. (053) 21699
http://www.chiangmai.ac.thมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ตั้งอยู่ที่ 1110/1-11 ถ.วิภาวดี รังสิต เขตจตุจักร 10900 โทรศัพท์ (662) 938-7058 - 65
http://www.stjohn.ac.thมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี
ตั้งอยู่ที่ 91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 4270039
http://www.kmutt.ac.thมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตั้งอยู่เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
http://www.sut.ac.thมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 2216111-20
http://www.tu.ac.thมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 954-73000-29
http://www.dpu.ac.thมหาวิทยาลัยนเรศวร
ตั้งอยู่ที่ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. (055) 261000-4
http://www.nu.ac.thมหาวิทยาลัยปทุมธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
http://www.ptu.ac.thมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตั้งอยู่เลขที่ 269/2 ตำบลตราด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ (043) 711552 , 711180
http://www.msu.ac.thมหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 198/2 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 4330140-69
http://www.mahidol.ac.thมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 878038-50
http://www.mju.ac.thมหาวิทยาลัยรังสิต
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ (662) 997-2200
http://www.rsu.ac.th


Page 1 of 2.    First  | Next  | Last