อยากหาอะไรก็เจอ   

ค้นหาเว็บเพิ่มเติม
Index >> การศึกษา >> อาชีวศึกษา:เว็บไซต์ในหมวดนี้ :


archeeva.com
อิน ชื่น บู กนก เหลิม ตลิ่ง ศพน กวศ ศิลป์ปิ่น ไทยยะ อุเทน ปทุมวัน กสด บางซ่อน สายลม สากล พนม ดอน ราชสิทธ ช่างมีน ดุสิต มีนโป โนฯปิ ช่างอุต โนฯทุม นิคทุม พทก กุล สยาม กรุงธน บ้านครู ไทวิ ขส กทน เซนต์จอห์น ช่างหนัง โพลี สาคร บางปู เทพช่าง ชำนิ บ้านครู เลิศบ
http://www.archeeva.comการอาชีวศึกษาไทย
การอาชีวศึกษาไทย ข้อมูลและเอกสาร ข่าวคราวความเคลื่อนไหวในวงการอาชีวศึกษาไทย รวบรวมข้อมูลทางการอาช...
http://www.thaive.comโรงเรียน เอ.เอ.ที. เซนเตอร์
ตั้งอยู่เลขที่ 56/12-13 อาคารธนกาญจน์ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
http://www.aatcenter.comโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ
ผลิตบุคลากรเพื่องานผู้ช่วยการพยาบาล รับปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาเรื่อง การดูแลผู้...
http://www.popcare.comโรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์
ตั้งอยู่เลขที่ 24/3-4 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
http://www.pboriruk.comวิทยาลัยชุมชนระนอง
ตั้งอยู่เลขที่ 7/20-21 ถนนผาดาด ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โทรศัพท์ : (077)8210...
http://www.ranong-cc.ac.thวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
ตั้งอยู่ที่ ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ 056-613481 โทรสาร 056-61...
http://www.ppoly.comศูนย์ปฏิบัติการอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลหน่วยงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ปฏิบัติการอาชีวสึกษาจ...
http://www.vcr1.in.th/ratchaburi/index.htmศูนย์ปฏิบัติการอาชีวศึกษาภาคใต้
เสนอผลงานและรายงานการดำเนินงานของวิทยาลัยและอาชีวศึกษาจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้
http://www.soc.svec.go.thศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
องค์กรที่มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคใต้ ให้สามาร...
http://www.svsc.moe.go.thสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
ตั้งอยู่เลขที่ 771 หมู่ 10 ถนนทองมาก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
http://www.cpessk.ac.thสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
ตั้งอยู่ที่ 10 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073-333000
http://www.arpt.moe.go.thสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
ตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร. (055) 614434 โทรสาร (055)...
http://www.sukhothaitc.ac.th/iven4สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาชีวศึกษา
บทความ ข่าว สาระ กฎระเบียบ อาชีพ หลักสูตรปวช. หลักสูตรปวส. บรรยายพิเศษ การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
http://www.nsdv.go.th/prสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ประวัติความเป็นมา ข่าวสาร สถานศึกษา สถิติอาชีวศึกษา ข่าวสาร กจ. โครงการพิเศษ และข้อมูลข่าวสารต่าง...
http://www.vec.go.th/อาชีวะดอทคอม
ศูนย์ประสานงานของกลุ่มอาชีวะศึกษาโดยความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (สอศ.) เป็นแห...
http://www.archeewa.com