อยากหาอะไรก็เจอ   

ค้นหาเว็บเพิ่มเติม
Index >> การศึกษา >> เอ็นทรานซ์:เว็บไซต์ในหมวดนี้ :


การรับบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
ข้อมูล มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการAdmissions กำหนดการการสอบสัมภาษณ์ การกรอกใบสมัคร
http://www.cuas.or.th/ข้อสอบเอ็นทรานซ์ย้อนหลัง
ข้อสอบเก่าระบบเอ็นทรานซ์ 2543-2548 และข้อสอบวิชาเฉพาะ ระบบ Admissions
http://www.entrance.mis.mua.go.th/exam_paper.htmข่าวการศึกษา แอดมิชชั่น เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ท
ข่าวการศึกษา แอดมิชชั่น เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ GAT PAT ONET รับตรง โควต้า
http://www.gangadmission.com/โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2007
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-31 มกราคม 2550 และเริ่มเรียนวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ ม.เกษตรศาสตร์
http://brands.hostcities.net/ชุมชนเอนทรานซ์
เว็บบอร์ดเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการสอบเอนทรานซ์ การสอบโควต้า การรับตรง ถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำงาน
http://www.entrance.mis.mua.go.th/forum/ดาวน์โหลดข้อสอบเอ็นทรานซ์
ดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบเอนทรานซ์ เช่น ข้อมูลสอบวัดความรู้ การคัดเลือก ปฏิทินการสอบ
http://entrance.mis.mua.go.th/download2.htmทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัยที่ uinthai.com
แนะนำการเลือกคณะ เข้าถึงข้อมูลของทุกหลักสูตร ทุกคณะวิชา ทุกมหาวิทยาลัย แนะนำแหล่งการเรียนรู้ การเตรียมสอบ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของแต่ละสถาบันการศึกษา และอื่นๆ
http://www.uinthai.comแนะแนวเอ็นทรานซ์
รวบรวมข่าวการศึกษาข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ของทบวงมหาวิทยาลัย
http://acescores.netfirms.comปทุมคงคา คอมมูนิตี้
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาและการสอบสมัครศึกษาต่อ A-NET การสอบตรง KU และอื่นๆ
http://www.patum.infoฟรีข้อสอบ TOEFL, GMAT เอนทรานซ์ปริญญาตรี-โท
รวมข้อสอบ TOEFL, GMAT และ entrance ในประเทศทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
http://acescores.netfirms.comเย็นตาโฟ : เอนทรานซ์
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเอนทรานซ์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเอ็นทรานซ์ กำหนดการ ข้อมูลแต่ละคณะ และอื่นๆ
http://www.yenta4.com/entrance/ระบบสมัครสอบเอนทรานซ์ 2549
ระบบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง สามารถสมัครสอบได้จากหน้าเว็บไซต์
http://www.cuas.or.th/regist.htmlโรสทูแคมปัสดอทคอม
เส้นทางสู่ความรู้ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในฝัน ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเอนทรานซ์ ข่าวรับสมัครมหาวิทยาลัย
http://www.road2campus.comสนุก! เอ็นทรานซ์
ข่าวเอ็นทรานซ์ ข้อมูล Admission ปฏิทินการรับสมัคร แนะนำคณะสุดฮิต รวมเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
http://campus.sanook.com/entrance/สนุก! เอ็นทรานซ์
เสนอข้อมูล ข่าวสารการสอบเอ็นทรานซ์ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย บทสัมภาษณ์เพื่อน ๆ นักศึกษา ในเรื่องต่...
http://campus.sanook.com/entranceสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
http://www.guidance.go.thสู่รั้วมหาวิทยาลัย
แนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย จัดนิทรรศการแนะแนวการเลือกศึกษาต่อ
http://www.entquick.comเอ็ดดูเคชั่นโซน
แนะแนวการศึกษาต่อแบบออนไลน์ จัดติวเอนท์ออนไลน์กระจายโอกาสทางการศึกษา ให้คำปรึกษาทุกคำถาม
http://www.eduzones.com/เอนทรานซ์
รวบรวมข้อสอบเอนทรานซ์ระบบใหม่ ข่าวสารเกี่ยวกัยการสอบเข้ามหาวิทยาลัยการเตรียมตัวสอบ
http://www.entrance.co.th